ნაბეჭდი გამოცემები

ნაბეჭდი გამოცემები

საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების საბაზისო ფასები 13 მეგავატზე მეტი სიმძლავრისთვის

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია 2016-2025 წწ