საპატიო წევრები

„საქართველოს მაღალი კაშხლების ეროვნული კომიტეტის“  მუშაობაში აქტიურად მონაწილეობენ მისი საპატიო წევრები, რომლებიც ღვაწმოსილი და გამოცდილი მეცნიერები და საინჟნრო წრეების წარმომადგენლები არიან.

სახელი მისამართი სტატუსი ქალაქი ფუნქცია