საბჭო

საქართველოს მაღალი კაშხლების ეროვნული კომიტეტის“  საბჭოს შემადგენლობაში შედიან „საქართველოს მაღალი კაშხლების ეროვნული კომიტეტის“ თავმჯდომარე, ვიცე თავჯდომარე, მდივანი და ორი წევრი. საბჭო ირჩევა ეროვნული კომიტეტის მიერ სამი წლის ვადით.

საბჭო ხელმძღვანელობს ეროვნული კომიტეტის საქმიანობას და ადგენს ტექნიკური კომისიის შემადგენლობასა და საქმიანობის დღის წესრიგს. ასევე საბჭო პასუხისმგებელია  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობებზე  და უზრუნველყოფს ეროვნული კომიტეტის ვალდებულებების შესრულებას.  

საბჭოს წევრები არიან:

სახელი მისამართი სტატუსი ქალაქი ფუნქცია
დავით მირცხულავა

david.mirtskhulava@gncold.ge

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თბილისი თავმჯდომარე
არჩილ მოწონელიძე rectoroffice@gtu.ge ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თბილისი ვიცე თავმჯდომარე
გრიგოლ მაჭარაძე 

gmatcharadze@stucky.ch

ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი თბილისი მდივანი
ლევან მებონია

l.mebonia@engurhesi.ge

ენგურჰესის დირექტორი თბილისი წევრი
ზაალ მირცხულავა

 

zmirtskhulava@gwp.ge

 

ჟინვალჰესის დირექტორი

ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

თბილისი წევრი