დავით მირცხულავა: გენერაციის განვითარება ჩვენი ენერგეტიკისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა

 

"ყველაზე დიდი პრობლემა, გნებავთ გამოწვევა დღეს ქართულ ენერგეტიკაში არის დარგში საინვესტიციო კლიმატი. ზოგადადაც ჩემი აზრით საინვესტიციო პროცესი არის ერთ ერთი იმ სამი ფუნდამენტალური ამოცანიდან, რომელიც ჩვენ ენერგეტიკაში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ არსებობდა და არსებობს. ჩემი აზრით პირველი ორი: ესაა ენერგეტიკაში სტრუქტურული რეფორმები და ელექტროენერგეტიკული (ბუნებრივი გაზის) ბაზრის ჩამოყალიბება, ხოლო მესამე დარგში საინვესტიციო პროცესია.

http://www.ipress.ge/new/91983-davit-mirckhulava-generaciis-ganvitareba-chveni-energetikistvis-sasicockhlo-mnishvnelobisaa